Перелік послуг
Наше підприємство пропонує ознайомитись із переліком послуг які надають наші фахівці:

 

- допомога в виборі розвіданого родовища твердих корисних копалин та підземних вод;

 

- геолого-економічна оцінка нового родовища з підрахунком  запасів і розробкою техніко-економічного обгрунтування з подальшим затвердженням матеріалів звіту в ДКЗ України;

 

- підготовка пакету документів для отримання Спеціального Дозволу на користування надрами;

 

- оформлення необхідних, згідно діючого законодавства, документів (в т.ч. проектно-технічних і дозвільних) для початку робіти з надрокористування;

 

- радіаційний контроль за породами в кар'єрі, радіаційно-гігієніна оцінка родовищ;

 

- гамма-каротаж свердловин;

 

- геологічний супровід видобутку кар'єрів;

 

-  буріння гідрогеологічних, інженерно-геологічних та пошуково-розвідувальних свердловин.

 

Крім того наше підприємство співпрацює з рядом випробувальних лабораторій на будівельні матеріали, воду та інші корисні копалини. 

 

 

     
     
   


Создан 28 фев 2014